Opdrachtsverklaring

Woonzorgcentrum In De Gouden Jaren biedt een zorgzame thuishaven aan ouderen die zich niet meer in hun eigen leefomgeving kunnen of wensen te handhaven en dit ongeacht hun herkomst, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Voor kwaliteit staan we garant. Menselijkheid en vriendschap is de basis. Tevredenheid van de bewoners is ons doel.

Wij doen dit door:

  • een multidisciplinaire verzorging aan te bieden: een goede hotelservice, verpleeg- en zorgkunde, ergotherapie, kinesitherapie, voldoende nachtrust, animatie,…
  • de zelfontplooiing en het actieve leven van de bewoner te stimuleren. Blijvend op zoek gaan naar vormen van levenskwaliteit vanuit ieders belevingswereld en levensverhaal.
  • familie en vrienden zoveel mogelijk te betrekken bij het leven in ons woonzorgcentrum.
  • ons financieel beleid gezond te houden door een goede en verantwoorde werking na te streven.
  • blijvend te investeren in huisvesting en diensten te voorzien die beantwoorden aan de behoefte van de hedendaagse mens.
  • een werkomgeving te creëren die onze medewerkers in staat stelt zich bij te scholen op professioneel vlak (wondzorg, palliatieve zorg, dementie, diabetes,…)