Missie

In onze organisatie staat de bewoner centraal. Er is respect voor de zelfredzaamheid, eigenheid, levensstijl en keuzes van iedere bewoner.

Wij streven voortdurend naar een integrale benadering van onze bewoners waar zowel aandacht is voor het lichamelijk als voor het psychosociaal welzijn. Een mens is meer dan zijn/haar ziekte of beperking.

Onze aandacht gaat ook uit naar de omgeving van onze bewoners, zo worden familieleden, vrienden en buren betrokken in het hulpverleningsproces.