Het Gouden Krantje

Woonzorgcentrum In De Gouden Jaren

4 maal per jaar verschijnt de bewonerskrant Het Gouden Krantje.

Deze krant is bestemd voor de bewoners en hun familieleden. Hierin geven wij een beknopte weergave over de werking van het woonzorgcentrum, geïllustreerd met foto’s.